Metody operacji zaćmy

Metody operacji zaćmy na świecie są dość jednorodne. W klinice Oftal w Czechach zaćma jest usuwana metodą fakoemulsyfikacji. W tej metodzie dochodzi do usunięcia zmętniałego jądra soczewki za pomocą ultradżwięku. Obecnie jest to najczęściej stosowana metoda operacji zaćmy w Czechach i na świecie.

W niektórych przypadkach korzystne lub konieczne może się stać (ze względu na charakter soczewki, i innych czynników, które mogí być widoczne w trakcie operacji) wykorzystanie technik, takich jak:

  • Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z ekspresją jądra: w tej metodzie z oka wypycha się całe jądro soczewki. W tym przypadku cięcie jest szersze i ranę należy zaszyć. Metodę fę stosuje się tylko w przypadkach, kiedy soczewka jest zbyt twarda by ją można było usunąć ultradżwiękiem.
  • Usunięcie soczewki tzw. tylna ścieżka (PPL – pars plana lensectomie), kiedy operuje się oko przez twardówkę za pomocą specjalnego narzędzia do ciała szklistego.

Zobacz także:

 Metody operacji zaćmy
5 (100%) 3 głos[ów]