Powikłania po operacji zaćmy

Powikłania po operacji zaćmy, które najczęściej spotykamy to przejściowa dekompensacja rogówki i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stan ulega poprawie w ciągu kilku dni leczenia pooperacyjnego. W niektórych przypadkach (predyspozycji) może dojść do trwałej dekompensacji rogówki, którą można rozwiązać transplantacją rogówki. Po operacji może dojść do powikłań siatkówkowych, np. do obrzęku drobnotorbielowatego lub do odklejenia siatkówki. Stany te wymagają dalszego stałego i chirurgicznego leczenia.

Najpoważniejsze powikłania po operacji zaćmy mogą być spowodowane zapaleniem wewnątrzgałkowym. Głównym objawem jest ból oka połączony z nagle pogarszającym się widzeniem, obrzękiem powieki i przekrwieniem spojówek. Podstawowym założeniem w celu opanowania tego powikłania jest jak najszybsze rozpoznanie choroby i natychmiastowe leczenie! Następstwem wewnątrzgałkowego zapalenia – mimo zastosowania właściwego leczenia – może być znaczny spadek ostrości widzenia lub útrata wzroku. Sporadycznie w wyniku poważnych powikłań operacyjnych i pooperacyjnych może dojść również do utraty wzroku operowanego oka. Powikłanie to występuje u mniej niż 0,1% operowanych pacjentów (około 1:4000).

Łagodne i stopniowe pogorszenie widzenia można zaobserwować po kilku miesiącach a nawet latach. Takie pogarszanie się jakości widzenia jest spowodowane zagęszczeniem tylnej powierzchni torebki soczewki, w wyniku której powstaje tzw. katarakta wtórna. Wzrok można przywrócić zabiegiem laserowym, który jest wykonywany ambulatoryjnie, jest bezbolesny i trwa zaledwie kilka minut.

Bardzo rzadko, z powodu niespodziewanej awarii jednego z urządzeń, w wyniku czego nie można się poddać dokładnym testom przedoperacyjnym, zabieg może zostać przełożony, nawet bezpośrednio przed zabiegiem lub w jego trakcie. Decyzja o niewykonaniu zabiegu lub jego przerwaniu jest zawsze podejmowana w interesie pacjenta, po to, aby powikłania po operacji zaćmy nie wystąpiły nawet w najmniejszym stopniu. Wtedy zabieg zostanie przeprowadzony lub dokończony w najbliższym możliwym pod względem technicznym i organizacyjnym terminie. Bardzo rzadko wskutek niespodziewanych wyłączeń personalnych i technicznych oraz wskutek działania siły wyższej, termin zabiegu może być odwołany i to bezpośrednio przed zabiegiem. Wtedy zabieg zostanie przeprowadzony lub dokończony w najbliższym możliwym pod względem technicznym i organizacyjnym terminie.

Zobacz także:

 Powikłania po operacji zaćmy
4.7 (93.33%) 3 głos[ów]